Lista e Çmimeve  • KIRURGJI
  • IMPLANTOLOGJI
  • TERAPI
  • ORTODONCI
  • PROTETIKË
  • KONSULTA

Heqja e Dhëmbit

2 000 Lekë


Heqia e Dhëmballës

3 000 Lekë


Heqja e Dhëmballës së pjekurisë e Dalë

10 000 Lekë


Heqja e Dhëmbit në nofull

15 000 Lekë


Rezeksion Apikal (1 Dhëmb)

15 000 Lekë


Rezeksion Apikal (2 Dhëmb)

25 000 Lekë


Cistektomi nën 1 cm

20 000 Lekë


Cistektomi mbi 1 cm

30 000 Lekë


Kirurgji Preprotetike

15 000 Lekë


Hemiseksion

15 000 Lekë


Kirurgji Paradontale

15 000 Lekë


Fistuloplastikë

15 000 Lekë


Heqje e Lezionit në indet e Buta

20 000 Lekë


Heqje e Dhëmbit / Rrënjëve me Operacion

10 000 Lekë


Frenoplastikë

7 000 Lekë


Kirurgji Estetike

20 000 Lekë


Heqje e Gurit në Kanal

10 000 Lekë


Heqje e Gurit në Gjëndër

25 000 Lekë


Incizion + Drenim Abces

5 000 Lekë


Korigjim i Toruseve

20 000 Lekë


Implant Dentar

 70 000 lekë


Këllëf mbi Implant 

 25 000 lekë


Ngritje Sinusi 

50 000 lekë


Kockë Artificiale 

40 000 lekë


Transplantim Dhëmbi 

40 000 lekë


Mbushje Dhëmbi Gr I

3 000 Leke


Mbushje Dhëmbi Gr II

3 500 Leke


Mbushje Dhëmbi Gr III (1 Seancë) 

4 000  Leke


Mbushje Dhëmbi Gr III (2 Seanca) 

6 000  Leke


Mbushje Dhëmbi Gr III (Disa Seanca) 

8 000 Lekë


Mbushje Dhëmbi + Shtift

10 000 Lekë


Pastrim i Thjeshtë Gurëzash

2 000 Lekë


Pastrim i Thellë Gurëzash

3 000 Lekë


Zbardhim Profesional (1 Seancë)

8 000 Lekë


Matje e Vitalitetit të Dhëmbit

3 000  Leke


Analizë Ortodontike

8 000 Lekë


Aparat Fiks

100 000 Lekë


Aparat Fiks Porcelan

200 000 Lekë


Aparat Lingual

3000 Euro


Ditalizator

45 000 Lekë


Hark Ankorimi/ligual

15 000 Lekë


Expander

35 000 Lekë


Aparat Shwaster

35 000 Lekë


Retainer

3 000 Lekë


Maskë Delair

45 000 Lekë


Aparat Andrezen

50 000 Lekë


Lip Bumper

20 000 Lekë


Aparat Miofunksional

15 000 Lekë


Protezë Totale 

50 000 Lekë


Protezë e Skeletuar (1 nofull)

30 000 Lekë


Protezë Parciale (1 nofull)

25 000 Lekë


Riparim Proteze

5 000 Lekë


Riparim i një Dhëmbi në Protezë

3 000 Lekë


Ribazim Laboratorik

10 000 Lekë


Këllëf Porcelani

9 000 Lekë


Këllëf Zirkon – Porcelan

22 000 Lekë


Këllëf Full Zirkon

25 000 Lekë


Këllëf E-Max

45 000 Lekë


Fasetë E-Max

20 000 Lekë


Fasetë Porcelan

15 000 Lekë


Shtift i Derdhur

5 000 Lekë


Këllëf Provizor

1 500 Lekë


Heqje e një Këllëfi

1 000 Lekë


Prof. Dr. Ramazan Isufi

3 000 Lekë


Konsulta Kirurgjikale

2 000 Lekë


Kosulta Ortodontike

2 000 Lekë


Kosulta Elektronike Profesorë të Huaj

30 EuroORARET E PUNES


E HËNË – E PREMTE
9:00 AM – 8:00 PM
E SHTUNË
9:00 AM – 5:00 PM
E DJELE
MBYLLUR

KONTAKTET


Kryqëzimi i farmacisë 10, “Rruga e Dibrës 10, Tirana, Albania“

renato_isufi@hotmail.com

+355 69 51 51 545


© Copyright 2018 – ISUFI ROYAL DENTAL. All rights reserved. Designed by EROL DIGITAL AGENCY.Privacy Policy